Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 

V pořádku Další informace
menu
menu

Profil společnosti

AnLab, s.r.o. byl založen v září 1992 s cílem přispívat k rozvoji biomedicínského výzkumu, kvalitě testačních systémů a bezpečnostních záruk, prováděných na laboratorních zvířatech.

Svůj příspěvek do této oblasti AnLab, s.r.o. orientoval nejen na získání a dodání definovaných a standardních laboratorních zvířat až na příslušná pracoviště, ale především na diagnostickou činnost v oboru bakteriologie, parazitologie, serologie a patologie malých laboratorních hlodavců a králíků, které mají být v jednotlivých vědních oborech použity. AnLab, s.r.o tak z hlediska spektra laboratorních služeb splňuje současné požadavky  zemí EU na rozsah laboratorní diagnostiky u výše zmíněných druhů zvířat, včetně doporučení Federation of European Laboratory Animal Science Associations. Pracovní tým AnLab si uvědomuje, že pouze vysoká kvalita laboratorních zvířat umožňuje získání validních výsledků a výrazně přispívá ke snížení počtu použitých zvířat k experimentálním účelům.

Laboratorní zvířata, zdravotní kontrola a diagnostika

AnLab, s.r.o. je nezávislá společnost se sídlem v areálu ústavů Akademie věd ČR, registrována  pod identifikačním číslem 45796301, oddíl C, složka 11522 u Městského soudu v Praze. Anlab, s.r.o. je dále registrován u Městské veterinární správy jako  veterinární diagnostická laboratoř pro malé laboratorní hlodavce a králíky a společnost, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty (CZ 11760342).

AnLab, s.r.o. se řídí platnými zákony a vyhláškami pro práci s laboratorními zvířaty (Zák. 256/1992, Zák. 286/2003 a Zák. 78/2004 v platném znění a předpisy souvisejícími).

Laboratorně diagnostická činnost  je od roku 2003 certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001, resp. ČSN EN ISO 9001:2009.