Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 

V pořádku Další informace
menu
menu

Bakteriologie

Na detekci přítomné patogenní a oportunně patogenní mikroflory u laboratorních zvířat jsou používány různé metody. Prevalence bakterií je detekována kultivací na základních i selektivně-diagnostických mikrobiologických živných půdach v aerobních, mikroaerofilních i anaerobních podmínkách. Po izolaci mikroorganizmů v čisté kultuře je provedeno mikroskopické vyšetření a biochemická charakterizace kolonií. V případě potřeby jsou v diagnostice využívány metody molekulární biologie (PCR, real-time PCR, sekvenování). Pro identifikaci některých bakterií jsou zahrnuty rovněž serologické metody a speciální histologické barvení cílových tkání. Identifikace všech oportunních bakterií je provázena profesionálním komentářem.

 

Kontrolované agens Metoda Přirozený hostitel
Bordetella bronchiseptica kultivace R, Gp, Rb
Campylobacter jejuni kultivace H
Cilia associated respirátory bacillus ELISA, IFA M, R, Rb
Chlamydia psittacii IFA Gp
Citrobacter rodentium kultivace, PCR M
Clostridium piliforme ELISA, IFA, PCR, histopatologie M, R, Gp, H, Rb
Clostridium spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Corynebacterium bovis kultivace M
Corynebacterium kutscheri kultivace, PCR M, R, Gp, H
Haemophillus spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Escherichia cole kultivace M, R, Gp, H, Rb
Helicobacter spp. PCR M, R, H
Helicobacter hepaticus PCR M, R
Helicobacter bilis PCR M, R
Helicobacter typhlonius PCR M, R
Helicobacter rodentium PCR M, R
Helicobacter muridarum PCR M, R
Klebsiella oxytoca kultivace M, R, Gp, H, Rb
Klebsiella pneumoniae kultivace M, R, Gp, H, Rb
Leptospira spp. serologie (MAT) M, R, Gp, H, Rb
Mycoplasma pulmonis ELISA, IFA, kultivace, PCR M, R
Mycoplasma arthitidis IFA R
Pasteurella multocida kultivace R, Gp, Rb
Pasteurella pneumotropica kultivace, PCR M, R, Gp, H, Rb
Pasteurella spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Proteus spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Pseudomonas aeruginosa kultivace M, R, Gp, H, Rb
Pseudomonas spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Salmonella spp. kultivace, PCR M, R, Gp, H, Rb
Staphylococcus aureus kultivace, PCR M, R, Gp, H, Rb
Staphylococcus spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Streptobacillus moniliformis kultivace, PCR M, R, Gp
Streptococcus pneumoniae kultivace, PCR M, R, Gp, H, Rb
Streptococci β haemolytické/skupiny A, B, C, G kultivace, PCR M, R, Gp, H, Rb
Treponema cuniculi serologie (RPR) Rb
Yersinia pseudotuberculosis kultivace M, R, Gp, H, Rb

 

Dermatofyta, microsporidie a pneumocysty

Agens Metoda Hostitel
Trichophyton mentagrophytes kultivace, MALDI- TOF H, Gp, Rb
Microsporum sp. kultivace, MALDI- TOF Gp, Rb
Encephalitozoon cuniculi ELISA, IFA, histologie Gp, Rb
Pneumocystis sp. IFA, PCR, histologie M, R, Rb

Použité zkratky: M - myš, R - potkan, Gp - morče, H - křeček, Rb – králík