Serologie

Detekce protilátek proti virům, bakteriím, parazitům

Metodou volby v serologii je ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Pro verifikaci výsledků ELISA jsou používány taktéž alternativní metody IFA (Indirect Immunofluorescence Assay) a HIT (Haemagglutination inhibition test). Nicméně, v serologické diagnostice jsou používány i některé další metody: MAT (Micro-agglutination test) pro serotypy Leptospir, RPR test (Rapid Plasma Reagens) pro Treponema cuniculi.

Kontrolované agens Zkratka Metoda Hostitel
VIRY
Sendai virus SEND ELISA, IFA M, R, H, Gp, Rb
Simian virus 5 SV5 ELISA, IFA H, Gp, Rb
Pneumonia virus of mice PVM ELISA, IFA M, R, H, Gp, Rb
Parainfluenza virus 3 PI-3 IFA Gp
Mouse hepatitis virus MHV ELISA, IFA M
Rat corona virus / Sialodacryoadenitis virus RCV / SDA ELISA, IFA R
Minute virus of mice MVM ELISA, IFA M
Mouse parvovirus (1+2) MPV (1+2) ELISA, IFA M
Kilham rat virus KRV ELISA, IFA R
Rat parvovirus RPV ELISA, IFA R
Rat minute virus RMV ELISA R
Mouse parvovirus / Rat parvovirus NS-1 NS-1 ELISA M, R
Toolan's H-1 virus H-1 ELISA, IFA R
Theiler's murinae encephalomyelitis virus TMEV / GD VII ELISA, IFA M, R
Rabbit Rota virus ROTA ELISA Rb
Epizootic diarrhea of infant mice (Rota virus) EDIM ELISA, IFA M
Reo virus type 3 REO 3 ELISA, IFA M, R, H, Gp
Ectromelia virus ECTRO ELISA, IFA M
Lymphocytic choriomeningitis virus LCMV ELISA, IFA M, R, H, Gp
Mouse adenovirus / type 1(FL) and type 2 (K87) MAD (MAV) 1+2 ELISA, IFA M, R
Guinea pig adenovirus GPAD IFA Gp
Mouse pneumonitis virus (virus K) K ELISA, IFA M
Polyoma virus POLY ELISA, IFA M
Mouse thymic virus MTLV IFA M
Mouse cytomegalovirus MCMV ELISA, IFA M
Guinea pig cytomegalovirus GPCMV ELISA, IFA Gp
Hantaan virus HANT ELISA, IFA M, R
Murine norovirus MNV ELISA, IFA M
Rabbit haemorrhagic disease virus RHDV ELISA Rb
Lactate dehydrogenase elevating virus LDV ENZYMATICLY M
Rat respiratory virus RRV HISTOLOGY R
BAKTERIE
Mycoplasma pulmonis MPUL ELISA, IFA M, R
Mycoplasma arthritidis MARTH IFA R
Leptospira sp. (4 serotypes) LEPTO MAT M, R, H, Gp, Rb
Cilia associated respiratory bacillus CARB ELISA, IFA M, R, Rb
Clostridium piliforme (Tyzzer's disease) CPIL ELISA, IFA M, R, H, Gp, Rb
Chlamydia psittaci CHLAM IFA Gp
Treponema cuniculi TREP RPR Rb
PARAZITÉ
Encephalitozoon cuniculi ECUN ELISA, IFA M, R, H, Gp, Rb
Toxoplasma gondii TOXO IFA M, R, H, Gp, Rb
Giardia sp. (průkaz ze stolice) GIARD ELISA M, R, H, Gp, Rb

Označení hostitele: M - myš, R - potkan, H - křeček, Gp - morče, Rb - králík

AnLab, s.r.o. nabízí následovné SEROLOGICKÉ PROFILY

DruhProfilPoužité antigeny
Myš

Quarterly

2014*
MVM, MPV 1+2, NS-1, MHV, EDIM, TMEV (GDVII), MNV

Annually

2014**

MVM, MPV 1+2, NS-1, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV, SEND, PVM, ECTRO, LCMV, MAD 1+2, REO 3, MPUL
LARGE MVM, MPV 1+2, NS-1, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV, SEND, PVM, ECTRO, LCMV, MAD 1+2, REO 3, MPUL, MCMV, K, POLY, HANT, PHV, CARB, ECUN
GLOBAL MVM, MPV 1+2, NS-1, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV, SEND, PVM, ECTRO, LCMV, MAD 1+2, REO 3, MPUL, MCMV, K, POLY, HANT, PHV, CARB, ECUN, LDV, LEPTO, MTV
Potkan

Quarterly

2014*
KRV, RPV, RMV, H 1, NS-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, MPUL

Annually

2014**

KRV, RPV, RMV, H 1, NS-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, MPUL, SEND, HANT,

MAD 1+2, REO 3, CARB, PCAR

LARGE

KRV, RPV, RMV, H 1, NS-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, MPUL, SEND, HANT,

MAD 1+2, REO 3, CARB, PCAR, ECUN, LCMV
GLOBAL

KRV, RPV, RMV, H 1, NS-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, MPUL, SEND, HANT,

MAD 1+2, REO 3, CARB, PCAR, ECUN, LCMV, LEPTO, CPIL
Morče

Quarterly

2014*
GPAD, GPPIV-3, SEND 

Annually

2014**

GPAD, GPPIV-3, SEND, GPCMV, ECUN
LARGE GPAD, GPPIV-3, SEND, GPCMV, ECUN, SV 5, PVM, REO 3, LCMV, MPUL, CHLAM, CARB
Křeček

Quarterly

2014*
SEND, LCMV

Annually

2014**

SEND, LCMV, CPIL
LARGE SEND, LCMV, CPIL, ECUN, REO 3, PVM, SV 5, POLY 
Králík

Quarterly

2014*
ROTA, RDHV, ECUN

Annually

2014**

ROTA, RDHV, ECUN, CARB
LARGE ROTA, RDHV, ECUN, CARB, POX, CPIL, REO 3, LCMV, TOXO, PIV-1, PIV-2, TREP

*Profil je v souladu s ,,Quarterly'' podle doporučení FELASA publikovaném v únoru 2014.

**Profil je v souladu s ,,Annually'' podle doporučení FELASA publikovaném v únoru 2014.

V případě zájmu o serologické vyšetření si Vás dovolujeme požádat o vyplnění naší Průvodky pro serologické vyšetření.