Parazitologie

Parazitologické vyšetření je prováděno za účelem detekce a identifikace ektoparazitů a endoparazitů. Základní používanou metodou je mikroskopie. Někteří parazité jsou identifikováni serologickými metodami nebo histologií cílových tkání. Ektoparazité jsou detekováni adspekcí za použití stereomikroskopu a mikroskopií seškrabů z podezřelých částí kůže, vzorky pro detekci endoparazitů jsou vyšetřovány různými metodami (flotací ze stolice, úplnou parazitologickou pitvou GIT, mikroskopií nativního preparátu otisku/seškrabu sliznice GIT, filtrací a flotací střevního obsahu, sedimentací moči a seškrabem sliznice močového měchýře - pouze u potkanů).

Agens Metoda Přirozený hostitel
EKTOPARAZITÉ
Blechy stereomikroskopie M, R, Gp, H, Rb
Vši stereomikroskopie M, R, Gp, H, Rb
Roztoči seškrab, mikroskopie, histologie M, R, Gp, H, Rb
ENDOPARAZITÉ
Giardia sp. mikroskopie, ELISA M, R, Gp, H, Rb
Spironucleus muris mikroskopie M, R, H
Tritrichomonas sp. mikroskopie M, R, Gp, H
Entamoeba muris mikroskopie M, R, H
Entamoeba caviae mikroskopie Gp
Eimeria sp. mikroskopie M, R, Gp, Rb
Klosiella muris histologie ledvin M
Klosiella cobayae histologie ledvin Gp
Toxoplasma gondii IFA, histologie M, R, Gp, H, Rb
Encephalitozoon cuniculi ELISA, IFA, histologie M, R, Gp, H, Rb
Aspiculuris tetraptera mikroskopie M
Heterakis sp. mikroskopie R
Paraspidodera uncinata mikroskopie Gp
Syphacia sp. mikroskopie M, R, H
Trichuris muris mikroskopie M, R
Capillaria hepatica velká pathologie, mikroskopie, histologie M, R, Gp, H, Rb
Trichosomoides crassicauda patologie (močový měchýř), mikroskopie R
Graphidium strigosum velká patologie (žaludek), mikroskopie Rb
Hymenolepis sp. mikroskopie M, R, H
Vývojová stádia parazitů (převážně třída Cestoda) patologie, mikroskopie M, R, Gp, H, Rb jako sekundární hostitel

Označení hostitele: M - myš, R - potkan, Gp - morče, H - křeček, Rb - králík