Bakteriologie

Na detekci přítomné patogenní a oportunně patogenní mikroflory u laboratorních zvířat jsou používány různé metody. Prevalence bakterií je detekována kultivací na základních i selektivně-diagnostických mikrobiologických živných půdach v aerobních, mikroaerofilních i anaerobních podmínkách. Po izolaci mikroorganizmů v čisté kultuře je provedeno mikroskopické vyšetření a biochemická charakterizace kolonií. V případě potřeby jsou v diagnostice využívány molekulární metody (Parciální sekvenace 16S rDNA s následnou BLAST-analýzou a PCR amplifikace genomové DNA). Pro identifikaci některých bakterií jsou zahrnuty rovněž serologické metody a speciální histologické barvení cílových tkání. Identifikace všech oportunních bakterií je provázena profesionálním komentářem.

Agens Metoda Přirozený hostitel
Bordetella bronchiseptica kultivace R, Gp, Rb
Campylobacter jejuni kultivace H
Cilia associated respiratory bacillus ELISA, IFA M, R, Rb
Chlamydia psittacii IFA Gp
Citrobacter rodentium kultivace M
Clostridium piliforme ELISA, IFA, patologie, histologie, PCR M, R, Gp, H, Rb
Clostridium spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Corynebacterium bovis kultivace M
Corynebacterium kutscheri (murium) kultivace M, R, Gp, H
Haemophilus spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Escherichia coli kultivace M, R, Gp, H, Rb
Helicobacter spp. PCR M, R, H
Helicobacter hepaticus PCR M, R
Helicobacter bilis PCR M, R
Helicobacter muridarum PCR M, R
Helicobacter typhlonicus PCR M, R
Klebsiella oxytoca kultivace M, R, Gp, H, Rb
Klebsiella pneumoniae kultivace M, R, Gp, H, Rb
Leptospira spp. serologie (MAT) M, R, Gp, H, Rb
Mycoplasma pulmonis ELISA, IFA, kultivace M, R
Mycoplasma arthritidis IFA R
Pasteurella multocida kultivace R, Gp, Rb
Pasteurella pneumotropica kultivace M, R, Gp, H, Rb
Pasteurella spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Proteus spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Pseudomonas aeruginosa kultivace M, R, Gp, H, Rb
Pseudomonas spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Salmonella spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Staphylococcus aureus kultivace M, R, Gp, H, Rb
Staphylococcus spp. kultivace M, R, Gp, H, Rb
Streptobacillus moniliformis kultivace M, R, Gp
Streptococcus pneumoniae kultivace M, R, Gp, H, Rb
Streptococci β haemolytic/groupA,B,C,G kultivace M, R, Gp, H, Rb
Treponema cuniculi serologie (RPR) Rb
Yersinia pseudotuberculosis kultivace M, R, Gp, H, Rb

Mykologie

Agens Metoda Přirozený hostitel
Kvasinky mikroskopie, kultivace M, R, Gp, H, Rb
Dermatofyta mikroskopie, kultivace M, R, Gp, H, Rb
Pneumocystis sp. histologie (speciální barvení), PCR M, R

Označení hostitele: M - myš, R - potkan, Gp - morče, H - křeček, Rb - králík